Volkan Demirel Logo
22EYLÜL 2016
Kamuoyunun Dikkatine

Kamuoyunun Dikkatine22.09.2016 tarihli Takvim Gazetesi’nde manşetten verilen “Volkan Ters Köşe!” haberi içerisinde yer alan  hususlara ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Davalısı olduğumuz İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 24.12.2012 tarihli dava, 20.09.2016 tarihinde aleyhimize sonuçlanmış, gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Dava sürecinde alınan iki bilirkişi raporunun farklı ve çelişkili tespitleri sonucunda yerleşik Yargıtay ve Danıştay kararlarının aksine üçüncü bir bilirkişi raporu alınmaksızın, ikinci bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır. Bununla beraber Avukatlık Kanunu md. 164 hükmüne göre “Avukatlık ücreti avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağ veya değeri ifade eder.” Hükmü uyarınca avukatlık ücreti ancak avukatın hukuki yardımda bulunması halinde hak edeceği bir ücret olup, hiçbir hukuki yardımda bulunmadan, sözleşme kapsamında belirtilen konularda kendisine vekaletname çıkarılmadığı için herhangi bir konu hakkında temsil yetkisine haiz olmadan, kendisine hukuki yardımda bulunması için gerekli talimat verilmeden, avukatlık sözleşmesinin imzalanmasından bir gün sonra feshedilen sözleşmede belirtilen ücret miktarını dikkate alarak kötü niyetli bir şekilde ücret talebinde bulunması ve hukuka aykırı olan ve hukuk düzeni tarafından korunmaması gereken bu talebinin kabul edilmesi nedeniyle, sayın mahkeme tarafından aleyhimize verilen karara karşı istinaf kanun yoluna gideceğimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Volkan Demirel
Vekili
Av. Fırat Barış Kavlak

PAYLAŞ

ETİKETLER
KAMUOYUNUN, DİKKATİNE